RK kerk - schuurkerk H Pieter
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Achter de Tolbrug
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Gemeente 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Bij de verovering van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 werden alle katholieke kerken en kapellen onteigend. De priesters en kloosterlingen werden verjaagd en de katholieke eredienst vrijwel verboden.
Bovendien werden er pogingen aangewend om de bevolking tot het calvinisme over te halen, o.a. door de benoeming van strijdlustige predikanten als de Heusdenaar Gijsbert Voetius.
Toch werd al snel duidelijk, dat het merendeel van de Bosschenaren vasthield aan zijn confessie. Zeker na 1672 verminderde langzaam de druk op de katholieken.
De katholieken kerkten in 1629 in huiskerken. Tot 1672 waren er geen echte schuilkerken, maar slechts geheime huiskerkjes, die dikwijls van adres moesten wisselen.
De kapel van het klooster van de Uilenborg functioneerde van 1650 tot 1693 als kerk voor de parochies Sint Jan, Sint Pieter en Sint Cathrien. Daarna is de kapel door de magistraat opgeheven.
Nieuwe schuilkerk gebouwd na 1700 Achter de Tolbrug; bediend door de Jezuïeten, voor de St Jan- en de St Pieterkerk.
De schuilkerk is in 1720 opgeheven.
De schuilkerk is in 1743 heropend door de Wereldheren.
De kerk is in 1781 ingrijpend verbouwd. Het gebouw werd de kerk voor de parochie St Pieter (zie daar).
Tot 1843 heeft de kerk dienst gedaan, toen de nieuw gebouwde Sint Pieter haar taak overnam (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 138 139, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)8; Het Noordbrabants Genootschap
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 5(1985)211 213 214

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - schuurkerk H Pieter 's-Hertogenbosch -

Orgelhistorie

b:
- onderhoud Leonard van Eysdonck 1773 tot 1779
r: Leonard van Eysdonck 1775; reparatie
r: Jan Beerens 1780
r: Leonard van Eysdonck 1781; herstelbeurt
r: Van Hirtum 1791 en 1795
- het orgel is in 1843 verkocht

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-12 15:20:33