Grootseminarie Bovendonk - Conferentiecentrum Bovendonk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Hofstraat 8
Hoeven

Gemeente Halderberge
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ??, werd bediend door Cisterciëzer monniken.
In 1648 zijn in Noord-Brabant alle kloosters op last van de nieuwe overheid opgeheven en moesten alle kerkgebouwen aan de protestantsen worden overgedragen. Maar de vier Cisterciëzer parochies van de Sint-Bernardusabdij in Noord-brabant zijn ook zonder hun kerken blijven bestaan.
Na de Franse Revolutie konden de Cisterciëzers geleidelijk weer terugkeren. Hun vier Brabantse parochiekerken kwam weer in handen van de Bernardusabdij (Hoeven, Oud Gastel, Wouw en Oudenbosch).
De kapel is in 1851 gebouwd naar ontwerp van architect P. Soffers, neogotische centraalbouw.
In 1816 kwam toestemming voor de vestiging van een Grootseminarie in het bisdom Breda.
Het neogotische seminarie Bovendonk is in 1904-1908 opgericht op de plek waar Cisterciëzer monniken van de St Bernardusabdij in de 13e eeuw een uithof bouwden aan de Hofstraat. In fasen werd het complex gebouwd door een neogotisch complex van Pierre en Joseph Cuypes.
De oude kapel maakte rond 1920 plaats voor een kapel naar ontwerp van architect Joseph Cuypers (1861-1949), zoon van Petrus J.H. Cuypers. De oude kapel met zijn gestucte gewelven en achthoekige viering was een goed voorbeeld van het werk van de architect P. Stoffers, wiens werken door sloop grotendeels verdwenen zijn..
Het seminarie is in 1967 gesloten. Het gebouw stond 11 jaar leeg. Er trok een religieuze leefgemeenschap in.
In 1983 begon er weer een nieuwe priesteropleiding van bisdom Breda in het complex. In 1990 volgde de commerciele exploitatie van de gebouwen.
De kapel van de priester- en diakenopleiding en van het Conferentiecentrum Bovendonk werd gerestaureerd. Op 31 januari 2011 werd de vieringstoren van de kapel omlaag getakeld.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Grootseminarie Bovendonk - Conferentiecentrum Bovendonk Hoeven 1981 -

Orgelhistorie

b: Fa. M. Hazen, Bergen op Zoom 1981; kistorgel M I: Man 4

Dispositie

1981 (Hazen):
Manuaal C-f3
Gedekt 8, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 2
Geen pedaal

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Grootseminarie Bovendonk - Conferentiecentrum Bovendonk Hoeven -

Orgelhistorie

b: Gebrs. van der Aa, Oosterhout 1859/60, neogotische kas, speeltafel aan de achterkant. Het pijpwerk van beide manualen was op één windlade geplaatst; M II ap: Hw 6-Pos 6
- Al snel na de bouw is de dispositie gewijzigd: de Viola di Gamba 8 en de Octaaf 4 wisselden van plaats, terwijl de Flûte d'Amour 4 en de Coraal 2 werden vervangen door een Holpijp 8 en Fluit 4 van oud-Vlaamse makelij
o/r: Fa. Elbertse, Soest 1923 naar HEM Hervormde kerk; de Cornet werd vervangen door een Prestant 8 discant en de Trompet door een Voix Céleste 8; M II ap: Man 6-Pos 6
b: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1934; EP II vp: Hw 7-Zw 8-Ped 3
o: LUYKSGESTEL RK kerk ± 1975
b: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1966 vóór; EP II vp: Hw 4-Nw 3-Ped 3
o: zelf 1984/85

Dispositie

1860 (Van der Aa):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Viola di Gamba 8, Flûte travers 4, Cornet V discant
Positief C-g3
Prestant 8 discant, Octaaf 4, Flûte d'amour 4, Superoctaaf 2, Coraal 2, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-fº
aangehangen
pijpwerk op één lade met twee ventielkasten
 
1923 (Van der Aa/Elbertse):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Prestant 8, Prestant 8 discant, Roerfluit 8, Octaaf 4, Flüte Travers 4
Positief C-g3
Prestant 8 discant, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Voix Celeste 8, Fluit 4, Superoctaaf 2
Pedaal C-fº
Aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)160-161 189-190, het Noordbrabants Genootschap 1983
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)64* 116-117
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 65(2011)33
het Orgel 10(1974)328-329, 4(1978)118-121*
orgelmaker van Hirtum 10
toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant 65*
Laatste update: 2018-10-19 11:27:47