RK kerk H Sacrament hoofdorgel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Zandberglaan 58
Breda

Gemeente Breda
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1925/26 naar ontwerp van architect Jan van Dongen jr te Apeldoorn.
De eerste steen werd op 11 juni 1925 gelegd. Inzegening kerk op 3 juni 1926.
De ontworpen toren is nooit gerealiseerd. Wel is het RK klooster Zrs Benedictinessen gerealiseerd schuin naast de kerk.
Nieuwe koorruimte gebouwd in 1955 naar ontwerp van architect J. Saveije.
Eind jaren '80 bleek de kerk veel te groot te zijn. Er vond een herinrichting plaats. Het oude koor is met wand afgescheiden van de kerkzaal en ingericht als dagkapel.
In de kerkzaal is het altaar centraal opgesteld met daar omheen de banken voor de kerkgangers. Beeldend kunstenaar Michael Jepkes heeft de scheidingswand in 1993 beschilderd met motieven die betrekking hebben op alle facetten van de Sacramentsparochie.
De kerk hoort thans bij de Jeruzalemparochie.
In de 90-jaren waren er plannen om de kerk te sluiten. De Stichting Gebouwenbeheer Muziekinstituut Breda heeft de kerk in 2000 gekocht. Het werd een concert- en repetitieruimte voor koren en muziekgezelschappen. De kerk bleef ook in gebruik voor eucharitievieringen.
Kerkrestauratie 2003-2005.
Vanaf 1 januari 2016 gaan de Bredase Jeruzalemparochie bestaande uit de RK kerk H Sacrament, de RK kerk H Laurentius te Ginneken, de RK kerk H Maagd Maria Middelares van Alle Genaden in de wijk Overakker en de RK kapel HH Petrus en Paulus samen met de RK kerk H Maria Hemelvaart te Bavel, de RK kerk H Laurentius te Ulvenhout en de St Jacobskapel te Galder samen.
Door die samenvoeging gaan de Sacramentskerk en de Petrus en Pauluskerk dicht.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Sacrament hoofdorgel Breda -

Orgelhistorie

- van 1926 tot 1938 een harmonium
- na 1938 een Hammond-orgel
- na 1955 weer een harmonium
b: Fa. Flentrop, Zaandam en Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1956/58; Flentrop binnenwerk, Vermeulen kas; M III vp: Hw 11-Rw 7-Borstw 7-Ped 9
adviseurs Jaap Hillen te Breda, Louis Toebosch, organist van de kerk en P.J. de Bruyn namens de KKOR
wijding en bespeling op zondag 15 juni 1958 door Louis Toebosch
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1981

Dispositie

1958 (Flentrop/Vermeulen):
Hoofdwerk (II) C-g3
Prestant 8, Gemshoorn 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Gedekte Fluit 4, Quint 2 2/3, Vlakfluit 2, Ruispijp II, Mixtuur V, Kromhoorn 16, Trompet 8
Rugwerk (I) C-g3
Gedekt 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Sesquialter II, Scherp IV, Dulciaan 8
Borstwerk in zwelkast (III) C-g3
Holpijp 8, Prestant 4, Quintadeen 4, Gemshoorn 2, Quint 1 1/3, Cymbel II, Schalmei 8
Pedaal C-f1
Bourdon 16, Prestant 8, Gedekt 8, Woudfluit 4, Mixtuur VI, Fagot 16, Trompet 8, Trompet 4 (en chamade), Cornet 2 (en chamade)
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Hoofdwerk-Borstwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Rugwerk, Pedaal-Borstwerk
het Borstwerk is voorzien van luiken waarin beweegbare jalouzie├źn
 
1975:
Hoofdwerk (II) C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Gemshoorn 8, Octaaf 4, Gedekte Fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Mixtuur V-VI, Ruispijp II, Kromhoorn 16, Trompet 8
Rugwerk (I) C-g3
Gedekt 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Scherp III-IV, Sesquialter II, Dulciaan 8
Borstwerk in zwelkast (III) C-g3
Quintadeen 8, Prestant 4, Fluit 4, Gemshoorn 2, Quint 1 1/3, Cimbel II-III, Schalmei 8
Pedaal C-f1
Bourdon 16, Prestant 8, Gedekt 8, Woudfluit 4, Mixtuur VI, Fagot 16, Trompet 8, Trompet 4 en chamade, Cornet 2 en chamade
 
1981:
Hoofdwerk (II) C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Gemshoorn 8, Octaaf 4, Gedekte Fluit 4, Octaaf 2, Terts 1 3/5, Ruispijp II, Mixtuur V-VI, Kromhoorn 16, Trompet 8
Rugwerk (I) C-g3
Gedekt 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Sesquialter II, Scherp III-IV, Dulciaan 8, Tremulant
Borstwerk in zwelkast (III) C-g3
Holpijp 8, Prestant 4, Quintadeen 4, Gemshoorn 2, Quint 1 1/3, Cymbel II-III, Schalmei 8, Tremulant
Pedaal C-f1
Bourdon 16, Prestant 8, Gedekt 8, Woudfluit 4, Mixtuur VI, Fagot 16, Trompet 8, Trompet 4 "en chamade", Cornet 2 "en chamade"
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Hoofdwerk-Borstwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Rugwerk, Pedaal-Borstwerk

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)45, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-hertogenbosch
Kriek/Zandt: Organum Novum 100/101 afb XIII*
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom breda 041* plattegrond*
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop Orgelbouw 55
brabants orgelrijkdom, uitgave brabantse orgelfederatie (2011)34*
contactbrief voor kerkenverzamelaars 36(1996)20 22*, 37(1997)12, 40(1998)33, 45(2001)35
foto D.A. Flentrop, Zaandam 1958*
het Orgel 9(1958)126
wijding en bespeling orgel Sacramentskerk te Breda*
Laatste update: 2017-12-09 18:58:52