RK klooster Zrs Franciscanessen van Oudenbosch (PR) - Instituut St Anna
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Markt 61
Oudenbosch

Gemeente Halderberge
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Het eerste onderkomen van de Zusters was in de voormalig Latijns College aan de Wagenhoek.
Nieuw klooster gebouwd in 1837/38, Vestiging in het pand: [1839]. Klooster, pensionaat en dagschool "Pensionaat voor Jufvrouwen". Het beslaat het hele blok naast de Basiliek.
Historie adressering: Kerkstraat 368.
Activiteiten: Moederhuis; noviciaat; missieprocuur; onderwijs; internaat; kweekschool (vanaf 1904).
Geschiedenis: Het klooster te Oudenbosch werd gesticht door de congregatie Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal. Bij de stichting was het de bedoeling dat het klooster een succursaalhuis zou worden van de congregatie te Roosendaal. Die opzet slaagde niet, en de stichting in Oudenbosch ontwikkelde zich tot een zelfstandige congregatie. Het eerste onderkomen van de zusters was gelegen in het voormalige Latijns College aan de Wagenhoek. Na een korte periode (een of twee jaar) verhuisde de communiteit naar de Kerkstraat. Naast een dagschool vestigden zij het pensionaat Sint Anna. In werd aan het moederhuis kweekschool Le Sacré Coeur verbonden, later ook een huishoudschool (Sint Agnes) en in 1922 een externaat (Sint Franciscus). Een nieuwe kapel werd in 1930 geconsacreerd. In de periode 1935-1937 werd de voorgevel grootscheeps verbouwd. Het afzonderlijke gelegen noviciaat werd in 1937 aan de Sint Annastraat gevestigd.
Het hart van Sint Anna wordt gevormd door een neogotische kapel naar ontwerp van de Oudenbossche architect Jan Speet. De kapel werd in april 1889 in gebruik genomen.
In 1902 werd aan het moederhuis een kweekschool Le Sacré Coeur gevestigd. Later ook de huishoudschool Sint Agnus en in 1922 het internaat Sint Franciscus. Het afzonderlijk gelegen noviciaat werd in 1937 aan de Sint Annastraat gevestigd.
Het gebouw heeft een terugliggende entreepartij onder een segmentboog waarboven in smeedijzeren letters de naam "Pensionaat Sint Anna" is aangebracht. Boven de entree is een reliëf met de beeltenis van Maria aangebracht, op de hoek een beeltenis van de Heilige Franciscus. Beide zijn van de hand van W. Harzing.
Historie adressering: Kerkstraat 368.
Vertrek uit pand: na 1988. Het klooster is thans bibliotheek.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)242, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs Franciscanessen van Oudenbosch (PR) - Instituut St Anna Oudenbosch -

Orgelhistorie

b: vóór België
o:
b: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1968; EP II vp: Hw 5-Nw 4-Ped 3

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-08-24 19:17:15