RK klooster Zrs Franciscanessen van Dongen (PR) - Mariaoord
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Hoge Ham 25
Dongen

Gemeente Dongen
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Franciscanessen van Dongen. Alternatieve namen: Penitenten-Recollectinen van de Reforme van Limburg; Franciscanessen van Dongen (na 1979). Afkorting: PR (tot 1979). Stichtingsjaar: 1796. Stichter, stichteres: Constantia van der Linden; Coleta Coopmans; Françoise Timmermans; Augustine Janssens. Land of plaats stichting: Leuven (België). Vestiging Nederland: 1801
De Zusters van Dongen, samengekomen uit Penitenten-Recollectinen en Witte Vrouwen, beleefden de Regel der Franciscaanse Derde-Ordelingen..
Doelstelling: De congregatie wil, volgens de constituties (1855, 1937, 1991) betrokken zijn bij de gemeenschap door middel van gebed en daadwerkelijke hulpverlening. Ze wil nuttig zijn door het geven van opvoeding, onderwijs en andere liefdewerken, vooral de ziekenverpleging. En de congregatie streeft na haar leden te heiligen.
Geschiedenis: De congregatie werd 26 maart 1801 gesticht door gesupprimeerde religieuzen uit Leuven: twee Penitenten-Recollectinen, Constantia en Coleta, en twee Augustinessen of Witte Vrouwen, Françoise en Augustine, later ook Penitenten-Recollectinen. In Leuven waren de Penitenten-Recollectinen slotzusters, maar soms hadden ze een klein pensionaatje met meisjes (tafelieren). Nadat de communiteit door de Franse Revolutie was ontbonden, vertrok een aantal religieuzen naar Besoyen (NL), waar ze schoolkinderen opnamen. Op zoek naar een groter huis in Waalwijk strandden ze onderweg in Dongen, waar de pastoor hen overhaalde zich te vestigen in het Bollekens Slotje. De contemplatieve leefwijze werd ten behoeve van het onderwijs minder zwaar gemaakt, maar een succursaal bleef tot 1856 uit. Vóór die tijd hield men vast aan de vroegere vorm van het stichten van een zelfstandige gemeenschap, zoals de in 1820 vanuit Dongen ontstane Franciscanessen van Etten. Onzekerheid tekende de tijd vóór 1848, toen religieuze gemeenschappen verboden waren. Na de grondwetswijziging van 1848 verdween de onzekerheid en kreeg de congregatie in 1855 een rechtpersoonlijkheid. In 1845 droeg de provinciaal overste van de Minderbroeders de congregatie over aan de Apostolisch Vicaris van Breda. Tot de jaren '20 van de twintigste eeuw bestond het werk van de congregatie uitsluitend uit opvoeding en onderwijs. Na de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs, ging ze zich tevens bezighouden met ziekenzorg. In 1923 begon ze missionarissen uit te zenden naar Indonesië, waar ze pas na de Tweede Wereldoorlog begon met het aannemen van Indonesische meisjes in het noviciaat. In de jaren '50 werd bejaardenzorg toegevoegd aan het werk en na Vaticanum II mochten zusters vrij solliciteren. In de jaren '80 stootte men de scholen af en rond het jaar 2000 verrichtten de meeste zusters vrijwilligerswerk. Vanaf 2000 concentreert de congregatie zich op Dongen. Op 16 april 2007 werd de Indonesische congregatie zelfstandig
Missielanden: Indonesië (1923-2007); Borneo (1937-2007); Java (1956-2007); Duitsland.
Vestiging in het pand te Dongen: 1801. Patroonheilige: St. Jozef. Activiteiten: Generalaat; moederhuis; noviciaat (tot 1955); onderwijs (kweekschool; MMS; ULO-MULO; huishoudschool; lageronderwijs); internaten; Stichting Maria-oord. Vanaf 2004 herbergt het moederhuis ook de Stichting Maria-oord, dat voorheen aan de Schoolstraat 3 gevestigd was.
Geschiedenis: Het eerste klooster stond bekend onder de naam Bollekens Slotje. Vanaf 1830 stichtte de congregatie scholen.
Nieuw klooster gebouwd in 1898 met vanaf begin 19e eeuw een internaat voor meisjes. St Joseph
Rond 1976 is de kapel met het gasthuis gesloopt.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)65, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 11(1973)211, 40(1982)398
inzegening en bespeling van het uitgebouwde orgel op 3 juni 1962

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs Franciscanessen van Dongen (PR) - Mariaoord Dongen -

Orgelhistorie

b: kabinetorgell M I:
b: A. Derksen van Angeren, Breda 1842; met oud materiaal vorig kabinetorgel; M I: Man 8
o:
b: Ch. Anneessens 1879; M I ap: Man 10
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1960 of 1962; omgebouwd en uitgebreid; EP II vp: Hw 5-Zw 7-Ped 3
inzegening en bespeling op zondag 3 juni 1962 door adviseur KKOR Hub Houët, organist St. Chatharinakerk te Eindhoven
o: DONGEN RK kerk H Laurentius ± 1976 ??

Dispositie

1842 (volgens Broekhuysen):
Manuaal C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Sup octaaf 2, Flageolet 1, Tremulant
eene drukking om drie tonen lager dan orchest te stellen
Drie blaasbalgen, Ventil
 
1879 (volgens dispositiesboek Vermeulen van Franssen):
Manuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Violon 8, Holpijp 8, Salicionaal 8, Vox Celeste 8, Octaaf 4, Fluit 4, Flageolet 2, Trompet 8
 
1962:
Hoofdwerk (I) C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3, Superoctaaf 2
Zwelwerk (II) C-g3
Salicionaal 8, Celeste 8, Holpijp 8, Reserve, Fluit 4, Flageolet 2, Sesquialter II, Trompet 8
Pedaal C-f1
Subbas 16, Gedekt 8, Fluit 4
Koppelingen: I-II, Ped-I, Ped-II, Ped-II 4
Drukknoppen: Automatische pedaalomschakeling, 4 vaste combinaties P MF F Tutti, 1 vrije combinatie, Generaal register Crescendo, Oplosser, Tongwerkafsteller
Treden: Zwelkast manuaal II, Generaal register Crescendo

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-06 09:29:40