RK kapel 3 - Zwart Moerken Maria Middelares Aller Genaden
In gebruik
Foto: Maria Veldmans
Zwart Moerken
Rijsbergen

Gemeente Zundert
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kapel gebouwd in 1947/48. Uit dankbaarheid voor de goede afloop van de oorlog en in navolging van andere buurtschappen, besloten de bewoners van, buurtschap het Zwart Moerken, tot oprichting van een Mariakapel. De bouwgrond werd afgestaan door Adrianus de Koning, die samen met Cees Bastiaansen geld inzamelde voor de bouw. De opbrengst was bijna achthonderd gulden. Het graafwerk en de aanplanting werden door de bewoners zelf uitgevoerd. Eind 1947 werd met de bouw begonnen, vanwege de strenge winter, die het werk drie maanden stil legde, werd de kapel pas op 30 mei 1948 ingezegend onder de titel “Middelares Aller Genaden”. Zo op het eerste gezicht heeft het gebouwtje iets van een versteende expositietroon of de overhuiving van een kerkelijk ciborium. Het is een deels geopend bakstenen gebouwtje onder een pannen zadeldakje. Het enigszins overkragende topgeveltje met vlechtingen is doorbroken door een rondboog en wordt aan de voorzijde geschraagd door twee stenen kolommen. Een veelkleurig beschilderd gipsen beeld op een bakstenen sokkel in de kleine gebedsruimte, toont de Onbevlekte Ontvangenis volgens het visioen dat Katharina Labouré in 1830 ten deel viel: Maria staande op een wereldbol, omgeven door wolken. Onder Haar voeten vertrapt Zij de slang die een oranjekleurige appel in de bek heeft. Vroeger kwam men in de meimaand iedere avond en elke zondag bij het kapelletje bijeen voor het rozenkransgebed. Nu is dit teruggelopen tot een enkele zondag in mei en bij bijzondere gelegenheden zoals moederdag.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
bron: Langs ’s Heren Wegen

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kapel 3 - Zwart Moerken Maria Middelares Aller Genaden Rijsbergen -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-02-25 18:59:07