Hervormde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: kerkmagazine jg. 9-nr. 2-mei 2018
Maasdijk 59
Aalburg

Gemeente Aalburg
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 11e eeuw.
De kerk is een Rijksmonument.
De kerk werd te klein voor de zondagse kerkdiensten. Er werden al dubbele diensten gehouden. Maar dat was geen succes.
Besloten is tenslotte in 2012 een geheel nieuwe kerk te bouwen, niet ver van de oude kerk (zie daar).
In de oude kerk is in 2018 een verbouwing van start gegaan. Ze wordt sinds 2012 niet meer gebruikt voor erediensten, maar voor rouw- en trouwdiensten, kleinere kerkdiensten en concerten. Omdat goed te kunnen doen zijn betere faciliteiten nodig. (meer toiletten, betere keuken enz.) De kerk is het oudste gebouw van het Land van Heusden en Altena. De werkzaamheden waren in april 2018 klaar.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)1-2, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 25(1991)27, 68(2012)37-38, 124(2018)12
de Mixtuur 72(1992)656*
de Orgelvriend 11(1976)7

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Aalburg -

Orgelhistorie

b: Cornelis van Oeckelen & Zn., Breda 1828; M II ap: Hw 11-Pos 3
r: M I: (volgens de organist)
orgel in 1944 verwoest door oorlogsgeweld
b: Fa. Cornelis Verweijs, Amsterdam 1955; balustrade en onderbouw van het oude orgel zijn opnieuw gebruikt, eenvoudige imitatie-barok-kas; EP II vp: Hw 4-Zw 6-Ped 3
b: S.F. Blank, Herwijnen 1990 gebouwd in vroeg 19e eeuwse stijl,, schilder- en verguldwerk uitgevoerd door W. van de Berg te Lienden; M II vp: Hw 8-Bov 4-Ped 1
adviseurs Klaas Bolt en later Aart van Beek namens de Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk
orgel op 14 september 1990 in gebruik genomen met een bespeling door Aart van Beek te Zwolle
r: 1992; 3 bekroningen geplaatst

Dispositie

1828 (Van Oeckelen):
Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Fluit travers 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Gemshoorn 2, Cornet III, Mixtuur IV, Sexquialter II
Positief
Holpijp 8, Fluit 4, Spitsfluit 4, Tremulant
Ventiel
 
1885 (volgens H.M. van 't Kruys):
Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Fluit travers 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Gemshoorn 2, Cornet III, Mixtuur IV, Sexquialter II
Positief
Holpijp 8, Fluit 4, Spitsfluit 4, Tremulant
Ventil, twee blaasbalgen
 
1955 (Van Oeckelen/Verweijs):
Hoofdwerk (I) C-g3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Mixtuur III-V
Zwelwerk (II) C-g3
Bourdon 8, Salicionaal 8, Roerfluit 4, Prestant 2, Sesquialter I-II, Dulciaan 8
Pedaal C-f1
Subbas 16, Gedekt 8, Gedekte Fluit 4
 
1990 (Van Oeckelen/Blank):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet IV 4 discant, Mixtuur III-IV 1 1/3 bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Bovenwerk (als dwarswerk aan de klavierkant) C-f3
Gedekt 8, Fluit travers 8 discant, Fluit 4, Gemshoorn 2
Pedaal C-d1
Subbas 16
Manuaalkoppel, 2 Pedaalkoppels
Tremulant
Stemming: evenredig zwevend

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-09 10:32:16