Evangelisch Lutherse kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Vissersdijk 70
centrum
Winschoten

Gemeente Oldambt
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1696 (1713) buiten de stadswallen in Winschoterzijl.
Deze kerk raakte buiten gebruik na de nieuwbouw in 1836.
Nieuwe eenvoudige zaalkerk gebouwd in 1836. Waterstaatskerk.
De kerk is in 1836 in gebruik genomen.
De Lutheranen waren hier uit Duitsland gekomen gelokt door de handel en ontginningen in de veenkoloniën. Ze waren niet welkom in Groningen en bouwden na de Franse tijd hun kerkje in Winschoten, ze brachten de kerkenraads-banken en kansel mee uit Winschoterzijl.
PKN-kerk.
In mei 1996 is een begin gemaakt met de restauratie van de kerk.
In het nabijgelegen Nieuwe Pekela staat ook een Lutherse kerk. Nieuwe Pekela en Winschoten hebben al samen één bestuur en er wordt naar gestreefd om samen met Stadskanaal, Wildervank en Groningen één grote Lutherse gemeente te stichten.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 110
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
contactbrief voor kerkenverzamelaars 35(1996)19, 122(2018)4
de Orgelvriend 2(1976)9*
het Orgel 10(1972)245, 10(1976)325
kerkepadgids (1988)49

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Evangelisch Lutherse kerk Winschoten -

Orgelhistorie

b: Hendrik Blötz 1768 voor AMSTERDAM of HAARLEM; kabinetorgel M I:
r: 19e eeuw; klavier vernieuwd
o/r: HALLUM Doopsgezinde kerk Fa. van Dam, Leeuwarden 1879; M I ap: Man 7
in 1906 verkocht aan een particulier in HALLUM ??
o: 1909; M I: Man 6
r: A.H. de Graaf, Leusden 1975/76; M I: Man 7
opdracht tot restauratie ontvangen in 1972
adviseur Klaas Bolt

Dispositie

1975 (Blötz/De Graaf):
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Quintfluit 3 bas, Octaaf 2, Sesquialter discant
Geen pedaalklavier

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-01-17 16:21:20