Hervormde kerk Stefanus
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Kerkpad 1
Holwierde

Gemeente Delfzijl
Groningen

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 11e eeuw. Tufstenen schip met kleine rondboogvensters.
In 13e eeuw met baksteen verhoogd. In beide traveëen is een raam met twee nissen aangebracht voorzien van kraalprofiel.
In het begin van de 14e eeuw is het Romano-Gotische dwarspand en het Gotische koor gebouwd.
Het koepelgewelf over de kruising bezit een bijzonder rijk gevormd rozet.
De topgevels zijn bij de restauratie van 1945 tot 1950 opnieuw aangebracht.
Het koor is Gotisch van stijl en kwam in de plaats van een rechthoekige Romaanse sluiting.
De schipgewelven zijn in de 16e eeuw vervangen door een balken zoldering. De wanden zijn op diverse plaatsen beschilderd.
Op de grens van koor en schip staat een Laat-gotisch houten doksaal uit ± 1560.
Preekstoel van de zuidwand naar de westzijde van de kerk. De preekstoel is bij de restauratie van de zuidzijde verplaatst naar het doksaal.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Brouwer: orgelluiken in Ned 25 67 afb. 91* 68
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 25
Steensma: langs de oude Groninger kerken 107-108 foto's 69* 70* 71*
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 85*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
de Mixtuur 73(1993)690
de Orgelvriend 3(1979)23*
het Orgel 6(1955)75, 11(1962)217
kerkepadgids (1985)57-58*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Stefanus Holwierde -

Orgelhistorie

b: Faber 1665 op doksaal; kas uit 1668
r: Hendrik en Johannes Huis 1663
orgelluiken uit 1663
r: A.A. Hinsz 1738
r: H.E. Freytag 1828
r: 1923/24
o: 1950 naar westzijde van de kerk, de kas werd gerestaureerd
b: Gebr. van Vulpen, Utrecht 1955 in oude kas; M II ap: Hw 6-Kroonpos 5
ingebruikname orgel op 20 mei 1955 met een bespeling door dr A.L. Oussoren te Wassenaar

Dispositie

1955:
Hoofdwerk
Praestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Gedekte Fluit 4, Sesquialtera II discant, Mixtuur IV-VI
Kroonpositief
Holpijp 8, Praestant 4, Vlakfluit 2, Scherp II-III, Kromhoorn 8
Koppels: Hoofdwerk-Kroonpositief, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Kroonpositief
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42