Doopsgezinde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Hans Vreeman
Kerkbuurt 10
Warga (Wergea)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in ?? aan 't Noard (zie daar).
Deze kerk is afgebroken.
Kerk gebouwd in 1863/65 aan de Gele Eker 1 (zie daar).
De kerk is gesloten in 1956. De kerk werd verkocht en werd een timmermanswerkplaats en een Doe-het-Zelfzaak.
Nieuwe kerk gebouwd in 1956, gebouwd door werkstudenten uit diverse landen.
Een zevental Doopsgezinde gemeenten heeft in 2005 de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. De Vermaningen van Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn zijn ondergebracht in een stichting. Zo wordt voorkomen dat deze vermaningen definitief worden afgestoten. Nu kan men er een tijdelijke bestemming aan geven. Niemand weet of er ooit een tijd komt dat er weer meer vermaningen nodig zijn.
Op zondag 24 mei 2009 is de laatste kerkdienst gehouden. De vermaning is verkocht aan de Hervormde gemeente van Wartega. De kerk is nu consistorie van de Hervormde kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jongepier, Jan: achter het Friese orgelfront-tentoonstelling orgelbouw (1776-1926)39
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 23(1990)18, 49(2003)20-21, 50(2003)23, 54(2005)17, 59(2008)20, 62(2009)24, 66(2011)18 19*, 67(2012)10
de Mixtuur 83(1996)138
het Orgel 7/8(1957)109

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Doopsgezinde kerk Warga -

Orgelhistorie

b: 1817 gesticht door F.G. Dorhout en Antje Hessels
eerste pijp 13 maart 1817 geplaatst door Yppe Gjalts Dorhout, oud 6 jaar
r: Willem van Gruisen, Leeuwarden 1834
r: Gebr. Adema, Leeuwarden 1863; orgel vernieuwd en vergroot
r: Gebr. Adema, Leeuwarden 1893; front vergroot
b: Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1896
o/r: ARNHEM Gereformeerde kerk - Salvatorkerk A.H. de Graaf, Arnhem 1957; oude gesloten orgelkas vervangen door een modern open kast
b: 1956; nieuwe orgel ??

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2014-01-12 11:16:11