RK kerk H Franciscus hoofdorgel
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Grote Dijlakker 8
Boalsert (Bolsward)

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Statie in 1846.
Deze kerk is gesloopt.
De Martinusparochie (zie daar) en de Franciscusparochie werden in 1934 samengevoegd.
Nieuwe kerk gebouwd in 1933/34 naar ontwerp van architect H.C. van de Leur. De kerk is, van kleurige, deels geglazuurde Friese baksteen verzien.
In de kerk een beeldje uit ± 1300 van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden.
Grote geschilderde kruiswegstaties.
Kapel ter nagedachtenis aan de zalig verklaarde pater Titus Brandsma, geboren op de boerderij Ugoklooster, net buiten Bolsward, gestorven in Dachau op 26 juli 1942.
De kerk is een Rijksmonument.
De Zalige Titus Brandsmaparochie is ontstaan op 1 januari 2014 na de fusie van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Er is nu besloten om de kerken in Witmarsum en Makkum op korte termijn af te stoten. De parochies in deze dorpen blijven wel bestaan en zullen op kleinere locaties ook verder gaan met de misvieringen. De Sint Werenfriduskerk in Workum wil de parochieraad overdoen aan een stichting. Wel blijft de kerk dan in gebruik. De Sint Franciscuskerk in Bolsward blijft in eigendom van de parochie.
Paus Franciscus heeft de kerk verheven tot basiliek vanwege de bijzondere architectuur van de kerk, de betekenis vanwege de bedevaart van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden en de devotie voor de zalige Titus Brandsma. De kerk mag de titel voeren na de z.g. proclamatieviering. (hier is nog geen datum voor gekozen, omdat het Bisdom Groningen-Leeuwarden op dit moment (februari 2017) geen bisschop heeft.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Franciscus hoofdorgel Boalsert -

Orgelhistorie

b: Dirk Sjoerd Ypma, Bolsward/Alkmaar 1838; M I ap: Man 9
inwijding orgel op 29 augustus 1838
r: Dirk Sjoerd Ypma, Alkmaar 1839; orgel voltooid
- onderhoud Dirk Sjoerd Ypma te Alkmaar tot 1872
o: WAAXENS Ned Hervormde kerk Eeltje Sjoerds Ypma, Bolsward (Taeke Pieters Klimstra, Twijzel) 1874
b: Fa. Pereboom & Leyser, Maastricht 1872/73; M II vp:
het orgel werd op 5 november 1873 in gebruik genomen
o: Hoofdwerk UTRECHT RK kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1934
b: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1934

Dispositie

1838 (Ypma):
Manuaal C-f3
Praestant 8, Roerfluit 8, Fluit Traver 8 discant, Octaaf 4, Roerfluit 4 discant, Nazard 3, Woudfluit 2, Mixtuur III-IV, Dulciaan 8, Tremulant
Pedaal C-dº
aangehangen
Ventil

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Jespers, Frans: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)47, het Noordbrabants Genootschap 1983
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 48 55, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar Orgelmaker Vermeulen 69
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 118(2017)5-6
de Mixtuur 25(1978)563, 83(1996)105-108
orgelnieuws Verschueren kerstmis(1972)*
zie: Bakhuizen - RK schuilkerken in Friesland (Bakhuizen als voorbeeld)
Laatste update: 2017-12-31 09:52:31