Gereformeerde kerk
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Buorren 23
Warns

Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1892 naar ontwerp van architect H. Koornstra.
De driezijdig gesloten zaalkerk is voorzien van een houten geveltoren met spits. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf.
De pastorie (Buorren 25) dateert uit circa 1915.
Bij de vorming van de S.o.W.-gemeente Warns-Skarl-Laaxum kwam de kerk in 1999 te koop. In januari 2000 werd de kerk officieel aangekocht.
De destijds in Warns wonende architect Edske Richards werd in de arm genomen om de verbouwing te ondersteunen.
De twee daarop volgende jaren is heel hard gewerkt. Financieel dreigden er tekorten en het bestuur was zich ervan bewust dat een nog grotere hypotheek een te grote last op de schouders werd. Er bleken veel meer extra werkzaamheden in de hele verbouwing te zitten dan de aanvankelijke inschattingen aan de keukentafels.
Tijdens de verbouwing werd nog een leuke vondst gedaan. Bij het isoleren van het tongewelf werd een flesje met daarin een briefje gevonden, geschreven door G.S. van der Werf oud 46 jaar, uit Warns met de volgende tekst : De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1892 door A.N.J. Schrale en onder toezicht van de heer H. Koornstra, gemeente Architect te Koudum.
Het mooie tongewelf zorgt voor een bijzondere akoestiek en de hoge kerkramen voor een prachtige lichtinval. Door de tribune in de grote zaal hebben de bezoekers een heel goed zicht op het toneel.
De preekstoel staat nu in de entree en dient als balie voor de kaartverkoop.
Tjebbe L. Dijkstra heeft het ontwerp gemaakt van het beweegbare railsysteem waaraan het toneelgordijn hangt. Marga Houtman is verantwoordelijk voor de warme interieurkleuren van De Spylder en heeft eigenhandig de binnenmuren gesponst. Henk Wiss heeft de metalen voordeur met omlijsting gemaakt.
Op 21 juni 2002 is het dorps- en cultuurhuis De Spylder in de kerk geopend.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 43(2000)25, 45(2001)21, 46(2001)23
het Orgel 3(1993)89, 7/8(1988)89 90

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk Warns -

Orgelhistorie

b: J.S. Strumphler, Amsterdam 1780 voor BEEMSTER RK statie; M I: Man 8
o: Eeltje Ypma 1994, A. Zeldenrust vergulde het orgel
o/r: TWEEDE EXLOERMOND Ned Hervormde kerk ¬Fa. A.S.J. Dekker, Goes 1918; dispositie gewijzigd; M I ap: Man 8
b: Fa. A.S.J. Dekker, Goes 1917/18
- opdracht nieuwbouw verleent op 3 mei 1917
- De orgelpijpen zijn nog prominent aanwezig in de grote zaal.

Dispositie

1918:
Manuaal C-e3
Bourdon 16 (tot e2), Prestant 8, Holpijp 8, Gamba 8 (C-H in Holpijp), Octaaf 4, Gemshoorn 4, Octaaf 2, Mixtuur III-IV
Pedaal C-c1
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-11-21 11:49:29