1571 resultaten

Christelijk Gereformeerde kerk Ichthus - De Regenboog
De Dellen 48
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Ichtus
Oosterparkweg 6
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk Petrus
Kavelweg 39
Broeksterwoude (Broeksterwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Rehoboth
Noorderstationsstraat 31
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Sion
Hoofdweg 127
Damwoude (Damwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Lyceum Oostergo
Birdaarderstraatweg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijke Belangen
Achterom • nu Singel
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
Christelijke Belangen

Oudwoude (Aldwâld)
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Friesland

In gebruik
Christelijke Gemeente Het Keerpunt
Harlingerstraat 47
Bolsward (Boalsert)
Gemeente Bolsward
Friesland

In gebruik
Christelijke Gereformeerde kerk
Molenpad
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Christen Gemeente Bethanie
Klokhuislaan 12
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Christen Gemeente Filadelfia
De Houtduif
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christengemeenschap - Galileakapel
Droevendal 9
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Christengemeente Buitenpost
Prof Wassenbergstraat 3
Buitenpost (Bûtenpost)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Christengemeente De Tsjerkeplaets
Alde Himdyk 20
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Christengemeente de Wijnstok
Amelandlaan 14
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Christengemeente Goede Haven
• wijk Zuiderburen
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Christengemeente Petra
Praamslaan
Bolsward (Boalsert)
Gemeente Bolsward
Friesland

In gebruik
Christian Science
Soestdijksestraat 39
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 1
Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan