1581 resultaten

Christelijk Gereformeerde kerk
Kerkstraat 4
Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Lytse Wei 22
Drogeham (Droegeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Stationsweg 37
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Driesum (Driezum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Zuiderkade 31
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Workum (Warkum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)

Suawoude (Suwâld)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Doarpsstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Hoofdweg 127 • Murmerwoude
Damwoude (Damwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) - Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) - Witte Kerkje
Julianastraat 5 • wijk Stationsbuurt
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk - Bethelkerk (CGK)
Wijbrand van de Geeststraat 20
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk - Maranathakerk (CGK)
Lytse Wei 22
Drogeham (Droegeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Andreas (CGK)
Kavelweg 39
Broeksterwoude (Broeksterwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Bethel (CGK)
Zuiderdwarsvaart 1
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk De Rank (CGK)
Huizumerlaan 102
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk De Rank (CGK)
Huizemerlaan 102
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk Eben Haezer (CGK)
Houtlaan 27a
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Elim (CGK)
Taeijewyk 1a • De Wilp
Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan