1555 resultaten

Gereformeerde kapel
• Tussen Surhuisterveen en Houtigehage
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Monnikenweg 12
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Tsjerke Breed
Akkrum
Gemeente Boarnsterhim
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Dorpsstraat 13 • Kerkbuurt
Allingawier
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Mounebuorren 11
Anjum (Eanjum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Gaaikemastraat 3
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Kerkepad Oost 17
Beetsterzwaag (Beetstersweach)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
J H van Aismawei 11
Beetgumermolen (Bitgummole)
Gemeente Menaldumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oedsmawei 17
Boksum
Gemeente Menaldumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Easterbuorren 52
Boornbergum (Boarnburgum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk

Britswerd (Britswert)
Gemeente Littenseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Foarwei 80
Damwoude (Damwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Herenweg 98
Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Smidswei 3
Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
• Wouderswoude
Driesum (Driezum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Voorweg 27 • Wouterswoude
Driesum (Driezum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
De Sannen 22
Drogeham (Droegeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Marwei 2
Eestrum (Jistrum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Hogebeintumerweg 5
Ferwerd (Ferwert)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Tolhekslaan 41 • Tolheksleane 41
Frieschepalen (Fryske Peallen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen

Pas zoekopdracht aan