1571 resultaten

Evangelische Broedergemeente

Akkrum
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeenschap Sneek - Hemkerk
Smidsstraat 8
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente Nehemia
Zuidkade 54
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Evangelische Gemeente Philadelphia
Torenstraat 18
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Evangelische Gemeente Rehoboth
Nieuwebuurt 1 • Steenhouwersweg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Evangelische Gemeente Salvator
Archipelweg 133
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Fries Museum
Turfmarkt 11
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gebouw voor Christelijke belangen

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gemeenschap van Christus
Huizumerlaan 137
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gemeenschap van Christus
Vogelsang 10
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gemeente Gods
Achter de Hoven 2c
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Gemeente Gods - Adventskerk
Eeskwerd 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gemeente van Christus
Wilhelminastraat 2
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gemeente van de Gedoopte Christenen
Zilverstraat 46
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gemeente Woord en Daad
de Schuttersheuvel
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerd Lokaal
Kerkstraat
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie

Terhorne (Terherne)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde Evangelisatie
Aengwirderweg 122
Luinjeberd (LĂșnbert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde Evangelisatie
• op de grens van Makkinga en Nijeberkoop
Makkinga (Makkingea)
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan