Cellebroedersklooster - Engelse kerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Simpelhuisstraat
Middelburg

Gemeente Middelburg
Zeeland

(Kerk)gebouw

Klooster gebouwd ± 1480
In de 16e eeuw werd het gebruikt als kapel van het Cellebroederklooster. Later werd het gebouw aan de Engelse Gemeente in de stad geschonken.
Van 1611 tot 1812 was het gebouw Simpelhuis (= krankzinnigengesticht).
In 1816 soepkokerij, die in 1846 werd uitgebreid. Later werd de kapel een woonhuis.
In 1920 werd de Engelse Gemeente opgeheven, de kerk werd aan de Hervormde Gemeente overgedragen, ook daarna heeft het gebouwd de naam Engelse kerk behouden.
De Gereformeerde kerk in hersteld verband, gesticht op 22 januari 1928, gebruikte deze kerk tot 1928.
Kerkrestauratie in 1956.
Ned Gereformeerde kerk vanaf 1972. Men huurde dit gebouw.
Op zondag 11 juli 1999 was in de Engelse kerk de laatste dienst van de Ned Gereformeerde kerk.
De Waalse kerk huurt vanaf 8 januari 2006 deze kerk.

Orgelhistorie

de kerkenraad besloot in oktober 1959 tot de aankoop van een orgel over te gaan
b: Gerard Steevens, 's Gravenhage 1760/61; oksaal gebouwd door timmerman Laurens van de Woesteijne; M I ap: Man 9
het contract werd op 17 februari 1760 gesloten
adviseur Benjamin Bouchart, organist in de Nieuwe kerk te Middelburg
orgel op 6 september 1761 in gebruik genomen
r: Gerard Steevens, Leiden 1763; orgel herzien
onderhoud door stadsorgelmaker Johannes van Overbeek sinds 1767
onderhoud door F. van de Weele 1785 tot 1840
onderhoud door J.A. Mennes 1850 tot 1857
onderhoud door W.H. Kam 1857 tot 1858
onderhoud door C.P. Sprang te Vlissingen 1868 tot 1895
onderhoud door G. Spit 1898 tot 1919
r: C.P. van Sprang, Vlissingen 1875; orgel gewijzigd, klaviatuur naar de zijkant verplaatst en Fluittravers 8 discant werd Prestant 8 discant, de halvering van de Quint en de Terts kwamen wegens de veranderde situatie van de mechanieken kwam noodgedwongen te vervallen; M I ap: Man 9
r: Fa. van Leeuwen, Leiderdorp 1956; restauratie en verplaatsing vanuit de absis aan de westzijde van de kerk op een galerij boven de consistoriekamer en portaal; M I ap: Man 9

Dispositie

1761:
Manuaal C-d'''
Fluittravers 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2, Terts 1 3/5 bas/discant, Cornet IV discant, Dulciaan 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen
 
1875:
Manuaal C-d'''
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2, Terts 1 3/5 bas/discant, Cornet IV discant, Dulciaan 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Manuaal
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet, Tertiaan, Dulciaan 8
Pedaal
aangehangen
 
1965:
Manuaal C-d'''
Prestant 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2, Terts 1 3/5 bas/discant, Cornet IV discant, Dulciaan 8 bas/discant
Pedaal C-d'
aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 285
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)159 172
Kler, de: brochure Engelse kerken Den Haag 10 15 16 18
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland II 45-47 85 113 114 6*
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)139, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Tijdschriften en andere uitgaves
Orgels in Zeeland
contactbrief voor kerkenverzamelaars 23(1990)29, 42(1999)43
de Mixtuur 54(1986)188, 80(1995)1010
het Orgelblad II(1959)138
Laatste update: 2017-01-01 16:28:31