Gereformeerde kerk - Nieuwe kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Broederweg 34
Kampen

Gemeente Kampen
Overijssel

(Kerk)gebouw

Hoewel de kerkenraad in 1908 al beschikte over de Burgwalkerk en de Hagenpoortkerk (zie daar) werd in dat jaar een besluit genomen om een derde Gereformeerd kerkgebouw te bouwen aan de rand van de historische binnenstad, als overbuurman van de Broederpoort. Aanvangelijk was het de bedoeling dat deze derde Gereformeerde kerk Plansoenkerk zou gaan heten, maar de in de volksmond ontstane naam "Nieuwe kerk" bleef tot op de huidige dag de naam.
Kerk gebouwd in 1910/11 naar ontwerp van architect Tjeerd Kuipers (1857-1942) te Amsterdam.
Op woensdag 11 mei 1910 was de aanbesteding in de consistorie van de Burgwalkerk en al op 13 augustus 1910 werd de eerste steen gelegd door ds Elzenga.
Kerkscheuring in 1944 waarbij onder leiding van prof dr Klaas Schilder en prof S. Greijdanus de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt ontstonden.
De Nieuwe Kerk ging over in vrijgemaakte handen (zie daar).
In 1967 opnieuw een scheuring, waardoor vanaf 1969 de Ned Gereformeerde kerk eigenaresse van deze kerk werd (zie daar).

Orgelhistorie

b: Jan Proper, Kampen 1912; orgelfront ontworpen door kerkarchitect Tjeerd Kuipers; Pn II vp: Hw 9-Bov 6-Ped 2
orgel ingewijd op 29 maart 1912 door o.a. organist Ph. Zalsman
r: Jan Proper, Kampen; Bourdon 16 op Bovenwerk
r: Fa. Koch, Apeldoorn; Gemshoorn 8 Hoofdwerk werd Quint 3, Clarinet Bovenwerk verdween
r: Fa. Dekker, Goes; Voix Celeste Bovenwerk vervangen door Terts 1 3/5, hierbij werd bestaand pijpwerk van de Celeste gebruikt en aangevuld met pijpen van de Cornet van het Hoofdmanuaal (die toen van f'' tot f''' slechts II werd)
r: Fa. J.C. van 't Veer, Goes 1937; restauratie en schoonmaakbeurt
dispositie kort voor de afbraak in 1958 Pn II vp: Hw 9-Zw 7-Ped 2

Dispositie

1912:
Hoofdmanuaal C-f'''
Violon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Gemshoorn 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet IV discant, Trompet 8
Bovenmanuaal in zwelkast C-f'''
Salicionaal 8, Gedekt 8, Viool 8, Voix Celeste 8, Fluit 4, Clarinet 8, Vibrator
Pedaal
Subbas 16, Violoncel 8
Koppelingen: Manuaalkoppel, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Bovenwerk, Sub-octaaf-koppel I-II, Super-octaaf-koppel I
drukknoppen PP P F FF
trede voor zwelkast

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding

Boeken
Hamer, Harry: Kroniek van een eeuw orgelgeschiedenis in de Nieuwe Kerk te Kampen, uitgave Nederlands Gereformeerde kerk Kampen
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 41(1999)15, 48(2002)26, 62(2009)26
Laatste update: 2014-07-29 14:51:08