Afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar


Minnertsga (Minnertsgea)

Gemeente Het Bildt
Friesland

(Kerk)gebouw

Begin jaren '60 is er een groep mensen uit de Vrije Evangelische Gemeente getreden (zie daar). Zij vormden een afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente.
Op voorstel van een 25-jarige voorganger is er in 1966 een houten kerkje gebouwd. Een jaar later bleek dat de voorganger alle bij elkaar gespaarde gelden in eigen zak had gestoken en dat er dus geen cent was afgelost. Toen, in 1967 dus, is het kerkje openbaar geveild om de schuldenaars te kunnen betalen.

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 42(1999)27
Laatste update: 2017-02-26 16:13:08