Apostolisch Genootschap
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Van Limburg Stirumstraat 84
Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen
Drenthe

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1957.
Diensten vanaf de eerste helft van 2007 in de Ned Hervormde kerk De Ark te HOOGEVEEN
De eigen kerk is in deze tijd gerenoveerd en gerestaureerd.

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 62(2009)25
Laatste update: 2017-02-24 09:55:53